ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Στις 28/9 η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της ΔΕΗ

Στις 28/9 η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της ΔΕΗ - Κεντρική Εικόνα

Την Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα ανακοινώσει η ΔΕΗ τα οικονομικά της αποτελέσματα για το α' εξάμηνο του 2016, κατόπιν έγκρισής τους από το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης (και όχι από το συμβούλιο δεύθυνσης, όπως λανθασμένα αναφέρθηκε σε πρόσφατο δημοσίευμα).

Η επιχείρηση επισημαίνει, επίσης ότι ουδέποτε η ΔΕΗ είχε ανακοινώσει την 22/9 ως ημερομηνία έγκρισης και ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων του α' εξαμήνου 2016.