ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προθεσμία τεσσάρων ημερών για 5 ασφαλιστικές υποχρεώσεις εργοδοτών και αυτοαπασχολουμένων

Προθεσμία τεσσάρων ημερών για 5 ασφαλιστικές υποχρεώσεις εργοδοτών και αυτοαπασχολουμένων - Κεντρική Εικόνα

Πενταπλό "ραντεβού" με τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν οι εργοδότες και οι αυτοαπασχολούμενοι την Παρασκευή 3 Μαΐου.

Και αυτό γιατί έως τότε πρέπει να ανταποκριθούν σε έως πέντε ασφαλιστικές υποχρεώσεις:

Την πληρωμή των τρεχουσών κρατήσεων για την αυτασφάλισή τους, των δόσεων των ρυθμίσεων παλαιότερων οφειλών των εργοδοτικών εισφορών, των τρεχουσών αλλά και των αναδρομικών εισφορών επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ.

Πιο  συγκεκριμένα, μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή, όπως φράφει το capital.gr, οι επαγγελματίες πρέπει να καταβάλλουν:

1. Τις τρέχουσες εισφορές κύριας ασφάλισης και υγείας το μήνα Μάρτιο του 2019

Πρόκειται για τις γνωστές ήδη από τον περασμένο μήνα ασφαλιστικές μηνιαίες εισφορές ύψους τουλάχιστον 20,2% για εισοδήματα πάνω από 650 ευρώ/μήνα και 26,9%  για εισοδήματα έως 650 ευρώ/μήνα. Υπόχρεοι είναι όλοι ανεξαιρέτως οι αυτοαπασχολούμενοι και μέλη εταιρειών (πλην ΑΕΙ).

2. Τις μηνιαίες δόσεις των ρυθμίσεων για ληξιπρόθεσμα ασφαλιστικά χρέη για το μήνα Απρίλιο 

Ο λόγος για τη μηνιαία (σ.σ.: για το μήνα Απρίλιο) καταβολή εξόφλησης οφειλών τις οποίες έχουν διακανονίσει αρκετοί επαγγελματίες με παλιότερες ρυθμίσεις (πχ  "πάγια ρύθμιση", "ρύθμιση 100 δόσεων" κλπ.), η οποία έπρεπε να εξοφληθεί έως σήμερα.

3. Τις εργοδοτικές εισφορές του μήνα Μαρτίου
Οι εργοδότες πρέπει να υποβάλλουν τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) και να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές για το προσωπικό τους για τον περασμένο μήνα. Παράλληλα, παρατείνεται (σ.σ. έως τις 3 Μαΐου) η προθεσμία υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, για το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού κ.λ.π για τη μισθολογική περίοδο Φεβρουαρίου 2019.

4. Τις τρέχουσες εισφορές υπέρ του επικουρικού και εφάπαξ
Πρόκειται για τις κατώτατες εισφορές υπέρ της επικουρικής ασφάλισης και του κλάδου εφάπαξ τις οποίες καταβάλλουν από την 1η/1/2019 (πρακτικά από τον περασμένο μήνα) οι αυτοαπασχολούμενοι μηχανικοί, δικηγόροι και γιατροί. Υπολογίζονται μηνιαίως ως ποσοστό 11% επί του νέου κατώτατου μισθού των 650 ευρώ.

5. Τη δεύτερη δόση εξόφλησης των αναδρομικών εισφορών υπέρ της επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ
Ο λόγος για τη δεύτερη επί συνόλου 36 δόσεων για την εξόφληση των εισφορών που επιβλήθηκαν αναδρομικά για την περίοδο 2017 -2018 για τους αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς, γιατρούς, δικηγόρους.