ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Sonae Sierra: Με αυξημένα κέρδη έκλεισε το 2018 η ιδιοκτήτρια του Fashion City Outlet

Sonae Sierra: Με αυξημένα κέρδη έκλεισε το 2018 η ιδιοκτήτρια του Fashion City Outlet - Κεντρική Εικόνα

Η Sonae Sierra ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2018, έτος κατά το οποίο κατέγραψε σταθερή απόδοση, με συνολικά Καθαρά Αποτελέσματα ύψους €110,1 εκατομμυρίων. Περαιτέρω:

  • Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) και τα Άμεσα Αποτελέσματα αυξήθηκαν κατά 2,8% και 3,0%, φθάνοντας στα €108,7 εκατ. και στα €66,5 εκατ., αντιστοίχως
  • Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1,6%, στα €1.455 εκατ.
  • Πραγματοποιήθηκε αναχρηματοδότηση χρέους της τάξης του €1 δισ., με αποτέλεσμα το μέσο κόστος δανεισμού να μειωθεί στο 3,5%
  • Ο δείκτης δανείων προς αξία (LTV) μειώθηκε στο 26,6%

Το 2018, η Sonae Sierra προχώρησε σε:

  • Εξαγορά του υπολοίπου 50% του εμπορικού κέντρου Park Lake στη Ρουμανία
  • Μερική ή πλήρη πώληση των εμπορικών κέντρων Coimbra Shopping και Serra Shopping στην Πορτογαλία και των εμπορικών κέντρων GranCasa, Max Centre και Valle Real στην Ισπανία
  • Έναρξη λειτουργίας του εμπορικού κέντρου Fashion City Outlet στην Ελλάδα (Λάρισα)
  • Επέκταση των εμπορικών κέντρων NorteShopping στην Πορτογαλία, Jardin Plaza στην Κολομβία και Designer Outlet στην Ισπανία