ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ζημιές το 2018 για την Dolphin Capital Investors

Ζημιές το 2018 για την Dolphin Capital Investors - Κεντρική Εικόνα

Ζημιές μετά φόρων ύψους 41 εκατ. ευρώ εμφάνισε το 2018 η Dolphin Capital Investors, έναντι ζημιών ύψους 32 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Η ακαθάριστη αξία των στοιχείων ενεργητικού της Dolphin Capital Investors μειώθηκε στα 244 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2018 από 395 εκατ. ευρώ στα τέλη του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας.

H καθαρή τρέχουσα αξία (NAV) του ομίλου ανέρχεται στα 178 και 165 εκατ. ευρώ προ και μετά των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων, καταγράφοντας μείωση 45 και 30 εκατ. αντίστοιχα σε σχέση με το 2017. Η μείωση στο NAV οφείλεται κυρίως σε απομειώσεις αποτίμησης σε στοιχεία ενεργητικού ύψους 19 εκατ. ευρώ.

Τα ρευστά διαθέσιμα του ομίλου στις 22 Μαρτίου ανερχόταν στα 9,9 εκατ. ευρώ (από 8,6 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου.

Ο ιδρυτής της εταιρίας Μίλτος Καμπουρίδης δήλωσε: "Ενώ οι συνθήκες αγορές για πωλήσεις στην περιοχή που δραστηριοποιούμαστε παραμένουν δύσκολες, είμαστε αισιόδοξοι μετά και τις πωλήσεις του 2018 και τη συνεχόμενη βελτίωση του κλίματος σε Ελλάδα και Κύπρο. Εργαζόμαστε στενά με το διοικητικό συμβούλιο για να διαμορφώσουμε μια ρεαλιστική στρατηγική εξόδου για κάθε στοιχείο ενεργητικού".

Η εταιρία εντός του 2018 προχώρησε μεταξύ άλλων στην πώληση των επενδύσεων στη Σητεία και την Τριόπετρα, της μονάδας Amanzoe στο Πόρτο Χέλι και του μεριδίου 25% στο Nikki Beach Resort & Spa.