ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΒΕ: Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την εξυγίανση της ΑΒΣ του Καλοχωρίου

ΣΒΕ: Η πλήρης άρση των capital controls αναβαθμίζει την αξιοπιστία της χώρας - Κεντρική Εικόνα

Σημαντικά -και χρονίζοντα επί δεκαετίες- ειδικά προβλήματα της εγχώριας βιομηχανίας επιλύει το πρόσφατα ψηφισθέν πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, που κατατέθηκε με πρωτοβουλία του αναπληρωτή υπουργού, Στέργιου Πιτσιόρλα, όπως επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ). Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΣΒΕ, το πολυνομοσχέδιο αποτελεί ένα ουσιαστικό και όχι προσχηματικό βήμα για την απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας των βιομηχανικών επιχειρήσεων στις βιομηχανικές περιοχές και ρυθμίζει ζητήματα που ενθαρρύνουν την ανάληψη πρωτοβουλιών για την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων.

«Ένα τέτοιο ειδικό πρόβλημα που επιλύθηκε μετά από παρέμβαση του ΣΒΕ, και το οποίο αποτελούσε πάγιο αίτημα πολλών επιχειρήσεων μελών του με έδρα σε αρκετές βιομηχανικές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας την τελευταία δεκαετία, είναι αυτό της παροχής δυνατότητας μεταφοράς του συντελεστή κάλυψης εντός της ίδιας βιομηχανικής περιοχής, από δυο οικόπεδα, ανεξάρτητα αν αυτά είναι όμορα, σε ποσοστό έως 80%. Η συμπερίληψη στο πολυνομοσχέδιο της πρότασης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, με την οποία επιλύεται το συγκεκριμένο πρόβλημα, καθιστά δυνατή την κάλυψη αναγκών πολλών μεταποιητικών εταιριών, που διαφορετικά θα πρέπει να προβούν σε πολυδάπανες επενδύσεις επέκτασης ή νέας εγκατάστασης μεγάλων γραμμών παραγωγής, οι οποίες είναι απαραίτητο να συνεργάζονται με ήδη εγκατεστημένες γραμμές, προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγική δυναμικότητα, αλλά και η παραγωγικότητα των υφισταμένων εγκαταστάσεων» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Επιπλέον, τονίζεται, με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δημιουργούνται οι προϋποθέσεις δημιουργίας «καλών πρακτικών» ανάπτυξης παραγωγικών επενδύσεων εντός οργανωμένων υποδοχέων. Συγκεκριμένα, ο συνδυασμός των διατάξεων που αφορούν στις ρυθμίσεις για τα επιχειρηματικά πάρκα, με αυτές που έχουν να κάνουν με την περιβαλλοντική και λειτουργική εξυγίανση της άτυπης βιομηχανικής συγκέντρωσης (ΑΒΣ) στην περιοχή των Οινοφύτων, δημιουργεί τις προϋποθέσεις, για την εξυγίανση της ΑΒΣ του Καλοχωρίου, θέμα το οποίο έχει θέσει κατ’ επανάληψη σε όλες τις κυβερνήσεις τα τελευταία δέκα χρόνια ο ΣΒΕ. Για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, η ΑΒΣ του Καλοχωρίου αποτελεί σημαντικό παραγωγικό πόλο, η οποία όμως θα πρέπει να τεθεί σε τροχιά εξυγίανσης, ούτως ώστε να επιλυθούν σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία των εκεί εγκατεστημένων επιχειρήσεων.