ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σωληνουργεία Κορίνθου: Στα 3,5 εκατ. ευρώ τα ενοποιημένα κέρδη α' εξαμήνου

Σωληνουργεία Κορίνθου: Στα 3,5 εκατ. ευρώ τα ενοποιημένα κέρδη α' εξαμήνου - Κεντρική Εικόνα

Πωλήσεις ύψους 146,4 εκατ. ευρώ εμφάνισε ο όμιλος Σωληνουργεία Κορίνθου Εταιρεία Συμμετοχών ΑΕ, κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 2016, στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους (146,7 εκατ. ευρώ, το 2015).

Αναλυτικότερα, το ενοποιημένο αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε στα 12,4 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015 (13,2 εκατ. ευρώ). Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 4,8 εκατ. ευρώ, έναντι 6,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Τέλος, τα ενοποιημένα κέρδη μετά από τους φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, για το εξάμηνο του 2016, διαμορφώθηκαν στα 3,5 εκατ. ευρώ (κέρδη ανά μετοχή 0,0282) έναντι 6,5 εκατ. ευρώ, για το εξάμηνο του 2015 (κέρδη ανά μετοχή 0,0526).

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου, στις 30 Ιουνίου 2016, ανήλθε στα 155,2 εκατ. ευρώ, έναντι 116,2 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2015. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αύξηση του καθαρού δανεισμού έναντι της 31ης Δεκεμβρίου 2015 οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στις αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαια κίνησης, λόγω της εκτέλεσης των παραγγελιών που έχει αναλάβει ο όμιλος. Τέλος, τα ίδια κεφάλαια του ομίλου, στις 30 Ιουνίου 2016, αυξήθηκαν στα 154,3 εκατ. ευρώ (149,4 εκατ. ευρώ, στις 31 Δεκεμβρίου 2015).