ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Lavipharm: Συμμετοχή στην ΑΜΚ θυγατρικής της

Lavipharm: Συμμετοχή στην ΑΜΚ θυγατρικής της - Κεντρική Εικόνα

Τη συμμετοχή της στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού 3,492 εκατ. ευρώ της Lavipharm Active γνωστοποίησε τη Lavipharm A.Ε. με ανακοίνωσή της. Η συμμετοχή της στην εν λόγω αύξηση θα γίνει με εισφορά σε είδος, και ειδικότερα η Lavipharm A.E. θα εισφέρει στην Lavipharm Active Services A.E. το σύνολο των μετοχών που κατέχει στην έτερη θυγατρική εταιρεία του Ομίλου "PHARMA PLUS ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Lavipharm A.E., σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού 596/2014 (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου την 11.03.2019 αποφασίστηκε η συμμετοχή της στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού Ευρώ: 3.492.000 που θα πραγματοποιήσει η "LAVIPHARM ACTIVE SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ", 100% θυγατρική της εταιρεία. Η συμμετοχή της στην εν λόγω αύξηση θα γίνει με εισφορά σε είδος, και ειδικότερα η Lavipharm A.E. θα εισφέρει στην Lavipharm Active Services A.E. το σύνολο των μετοχών που κατέχει στην έτερη θυγατρική εταιρεία του Ομίλου "PHARMA PLUS ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ. Το σύνολο αυτών των μετοχών αποτιμήθηκε από την ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. στο ποσό των Ευρώ: 3.492.000.

Με την προαναφερθείσα συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Lavipharm Active Services A.E., η Lavipharm A.E. διατηρεί το ποσοστό της στην 100% εν λόγω θυγατρική εταιρεία, ενώ ταυτοχρόνως εξακολουθεί να συμμετέχει, έμμεσα πλέον μέσω της 100% θυγατρικής της Lavipharm Active Services A.E., στο μετοχικό κεφάλαιο της Pharma PLUS A.E..