ΕΛΛAΔΑ

Μέχρι τέλος Ιουνίου η αξιολόγηση των Σχεδίων Βελτίωσης

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για την έκτακτη πρόσληψη κτηνιάτρων - Κεντρική Εικόνα

Το αργότερο μέχρι τα τέλη Ιουνίου θα έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των Σχεδίων Βελτίωσης, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Παράλληλα τονίζεται πως την εφαρμογή καθώς και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών του μέτρου έχουν αναλάβει οι Περιφέρειες της χώρας, ενώ το υπουργείο «προβλέπεται να λειτουργεί επικουρικά, στην κατεύθυνση θεσμικής και τεχνικής υποστήριξης των Περιφερειών, ώστε από κοινού να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα, η αξιοπιστία και η απρόσκοπτη υλοποίηση των συγκεκριμένων διαδικασιών» όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται.

Από πλευράς υπουργείου υπογραμμίζεται επίσης ότι έχουν δοθεί οδηγίες για την κατάρτιση Μητρώου Αξιολογητών, ενώ η αξιολόγηση πραγματοποιείται με χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Τέλος, όπως επισημαίνεται «έχει προωθηθεί και ολοκληρώνεται η διαδικασία έκδοσης της ΚΥΑ αμοιβών για την κάλυψη της υπερωριακής απασχόλησης των αξιολογητών των Περιφερειών μέσω της τεχνικής βοήθειας που έχει εκχωρηθεί σε αυτές ύψους 8 εκατ. ευρώ περίπου».