ΑΓΟΡΕΣ

ΟΔΔΗΧ: Στο 0,75% η απόδοση στα έντοκα 26 εβδομάδων

Δεκτές μη ανταγωνιστικές προσφορές 262,5 εκατ. για τα 6μηνα έντοκα - Κεντρική Εικόνα

Στο 0,75% διαμορφώθηκε η απόδοση στη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων Ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.340 εκατ. ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,14 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019.
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019, τις 12μ.μ.
Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

 

 

 

Αποτελέσματα Διαδικασίας
 

Δημοπρασία

Σημερινή

Προηγούμενη

Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

26 εβδομάδων

30 Ιανουαρίου 2019

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

2 Ιανουαρίου 2019

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό

 625

1.250

2. Ύψος προσφορών

1.340

1.735

3.Συντελεστής κάλυψης(2:1)

2,14

1,39

4.Συνολικά αποδεκτό ποσό

812,5

1.625

5. Απόδοση

0,75%

0,90%

6. Τιμή Δημοπρασίας

99,622

99,547

7. Cut – off ratio

11%

97%