ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΑ: Η κατρακύλα στο γάλα ανοίγει το δρόμο για απολύσεις!

H Optima του ομίλου Παντελιάδη στοχεύει στην εξαγορά της Δέλτα - Κεντρική Εικόνα

Την εκπόνηση μελέτης για την αναδιάρθρωση της λειτουργίας ανέθεσε σύμφωνα με πληροφορίες στην KPMG, η γαλακτοβιομηχανία ΔΕΛΤΑ. 

Στόχος της μελέτης, είναι η εξοικονόμηση κόστους (μεταξύ αυτών και περικοπές εργαζομένων), η επίτευξη συνεργειών μέσω αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων της και η ενίσχυση της ρευστότητας της.

Η κίνηση αυτή κρίθηκε απαραίτητη καθώς την τελευταία εξαετία οι πωλήσεις της ΔΕΛΤΑ συνεχίζουν να καταγράφουν πρωτική πορεία, χάνοντας τζίρο πάνω από 61 εκατ. ευρώ.  

Eιδικότερα στην αγορά του λευκού γάλακτος, σύμφωνα με την εταιρεία κινήθηκε πτωτικά το 2017, καταγράφοντας ωστόσο μικρότερη πτώση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, -5% σε όγκο (-12,1% το 2016) και -7,2% σε αξία (-12,2% το 2016), την ίδια στιγμή που οι ανταγωνιστές της κατέγραψαν μικρότερες απώλειες.

Συνολικά οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΔΕΛΤΑ (στις οποίες περιλαμβάνεται και η τυροκομική Βίγλα με τζίρο 10 εκατ. ευρώ), μειώθηκαν πέρυσι 4,6% υποχωρώντας στα 265,7 εκατ. ευρώ, τα EBITDA ανήλθαν σε 20,1 εκατ. ευρώ από 13,1 εκατ. ευρώ το 2016, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ζημιές 1,7 εκατ. ευρώ από ζημιές 9,6 εκατ. ευρώ που ήταν στη χρήση του 2016. 

Στις 31/12/2017 ο όμιλος και η εταιρεία παρουσίαζαν αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, καθώς οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπερέβαιναν τα κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατά 70,631 εκατ. ευρώ και 85,302 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. 

Πηγή insider.gr