ΑΓΟΡΕΣ

OΔΔΗΧ: Άντλησε 812 εκατ. ευρώ με μειωμένο επιτόκιο

Δεκτές μη ανταγωνιστικές προσφορές 262,5 εκατ. για τα 6μηνα έντοκα - Κεντρική Εικόνα

Το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ άντλησε το ελληνικό δημόσιο από την δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων. Σύμφων με την ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ το επιτόκιο απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 0,67%, έναντι επιτοκίου 0,71% στην αντίστοιχη δημοπρασία του Δεκεμβρίου.

Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1.142 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1, 83 φορές.

Το δημοπρατούμενο ποσό ήταν ύψους 625 εκατ. ευρώ ενώ έγιναν δεκτές και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου­ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.