ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η πρώτη καλλιέργεια 1.000 στρεμμάτων κάνναβης μέσω συμβολαιακής

Eπενδύσεις €360 εκατ. ευρώ στη φαρμακευτική κάνναβη - Κεντρική Εικόνα

Η καλλιέργεια και μεταποίηση φαρμακευτικής κάνναβης κερδίζουν όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον των επενδυτών, λίγους μόλις μήνες μετά την εφαρμογή του νόμου για τη νομιμοποίηση και επεξεργασία του προϊόντος.

Η κούρσα για την καλλιέργεια και επεξεργασία κάνναβης για φαρµακευτικούς σκοπούς στη χώρα µας ξεκίνησε και επισήμως με τους επενδυτές να στοχεύουν σε μεγάλα κέρδη στο νέο αυτό επιχειρηματικό πεδίο. Οι άδειες έχουν πενταετή ισχύ, ενώ η επικαιροποίηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα γίνεται σε ετήσια βάση. «Υπάρχουν ακόμη 12 κατατεθειμένοι προς έγκριση φάκελοι, οι οποίοι αφορούν συνολικά επενδύσεις της τάξεως των 185 εκατ. ευρώ και εκτιμάται ότι θα δημιουργήσουν 770 μόνιμες θέσεις εργασίας», ανέφερε τις προάλλες ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας σε σχέση µε τις επενδύσεις στη φαρµακευτική κάνναβη.

Ήδη μία μονάδα με επενδυτικό πλάνο ύψους 20 εκατ. ευρώ έλαβε την άδεια εγκατάστασης στον νομό Λάρισας, και στοχεύει τα προϊόντα της, όπως είναι άνθη κάνναβης και έλαια να τα εξάγει στο εξωτερικό με τη συμπλήρωση ενός έτους από την έναρξή της.

Πρόκειται για την εταιρεία Biomecann και οι επενδύσεις της συγκεκριμένης εταιρείας για τη φαρμακευτική και τη βιομηχανική κάνναβη θα υλοποιηθούν σε δύο ανεξάρτητες εγκαταστάσεις στην περιοχή της Λάρισας.

Όπως δηλώνει η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας Μαρία Κουμαριανού, το ύψος της επένδυσης για τις δύο δραστηριότητες ανέρχεται στο ποσό των 20.000.000 ευρώ.

«Οι εγκαταστάσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία φαρμακευτικής κάνναβης αναπτύσσονται σε έκταση 11 στρεμμάτων. Τον πρώτο χρόνο δραστηριοποίησής μας θα αξιοποιήσουμε ένα τμήμα των εγκαταστάσεων για την καλλιέργεια. Το αναπτυξιακό πλάνο μας προβλέπει αύξηση της καλλιεργούμενης έκτασης στην πορεία. Οι εγκαταστάσεις για την επεξεργασία της βιομηχανικής κάνναβης αντίστοιχα αναπτύσσονται σε 17 στρέμματα και έχουμε ήδη προχωρήσει σε συμφωνίες συμβολαιακής γεωργίας με ομάδες επιλεγμένων παραγωγών για καλλιέργεια σε εκτάσεις 1.000 στρεμμάτων».

Η καλλιέργεια της φαρμακευτικής και βιομηχανικής κάνναβης στη Λάρισα θα ξεκινήσει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2019, και σε πρώτη φάση θα γίνεται εξ ολοκλήρου σε κλειστό χώρο, θα είναι περιορισμένη και έχει ως στόχο το παραγόμενο προϊόν να εξάγεται.

«Το τελικό προϊόν της φαρμακευτικής κάνναβης είναι αποξηραμένος ανθός ενώ από την επεξεργασία της βιομηχανικής κάνναβης θα παράγεται έλαιο. Το επιχειρηματικό πλάνο της εταιρείας προσβλέπει σε στρατηγική εξαγωγών για το πρώτο έτος λειτουργίας», τονίζει.

Παράλληλα, η συγκεκριμένη επένδυση στον νομό της Λάρισας αναμένεται να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και σύμφωνα με την πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο της εταιρείας «με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης επένδυσης θα δημιουργηθούν 120 νέες θέσεις εργασίας και η συμβολή στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας θα είναι σημαντική».

Εκτός από τη φαρμακευτική κάνναβη η εταιρεία θα επενδύσει και στη βιομηχανική κάνναβη για την παραγωγή ελαίου με χρήση στη βιομηχανία τροφίμων και καλλυντικών.

Η Biomecann Α.Ε. συστάθηκε τον Φεβρουάριο του 2018 με σκοπό την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής και βιομηχανικής κάνναβης, ενώ σε ερώτηση αν είναι σαφές το νομικό καθεστώς για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης υποστηρίζει η κ. Κουμαριανού ότι «το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των εταιρειών καλλιέργειας και επεξεργασίας φαρμακευτικής κάνναβης ενεργοποιήθηκε μέσα στο 2018 και τροποποιείται όπου εντοπίζονται μη σαφείς κατευθύνσεις».

Αξίζει ωστόσο να αναφερθεί ότι οι προδιαγραφές που βάζει ο Νόμος 4523/2018 στις εταιρείες που θα δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον νέο χώρο είναι αυστηρές. Η καλλιέργεια απαιτείται να είναι κλειστού τύπου και η φύλαξη και η ασφάλεια της εγκατάστασης να γίνονται με συγκεκριμένους όρους, ενώ για τη μεταφορά των τελικών προϊόντων προβλέπεται η συνοδεία από αστυνομικούς.

Πηγή Eλευθερία