ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Πώς θα χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας - Κεντρική Εικόνα
2.1.2017
Από την 1η Ιανουαρίου 2017, ημερομηνία ένταξης στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των υφιστάμενων φορέων κύριας ασφάλισης, θα χορηγείται...