ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τρ. Πειραιώς: Συνεργασία με ΕΤΕπ για επενδύσεις σε πράσινες υποδομές - Κεντρική Εικόνα
11.9.2019
Η Τράπεζα Πειραιώς θα συμμετάσχει στο Ταμείο Υποδομών (Infrastructure Fund of Funds – InfraFoF), το οποίο δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης...