ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα: «Χαρτογραφικές Ιστορίες της Μακεδονίας στις αρχές του 20ού αιώνα» - Κεντρική Εικόνα
10.9.2019
Στους χάρτες των συμμάχων της περιόδου του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου απεικονίζεται η περιοχή των εκβολών του ποταμού Στρυμώνα και της Αρχαίας Αμφίπολης....