ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

Έρευνα Ipsos: Ένα βήμα μπροστά η Βόρεια Ελλάδα στις εξαγωγές - Κεντρική Εικόνα
23.11.2016
Βελτίωση των μεγεθών των εξαγωγών, αλλά και αύξηση των εισαγωγών και του εμπορικού ελλείμματος, καταγράφεται σε επίπεδο εννεαμήνου 2016, χάρη, κυρίως...