ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Έγκαιρης Προειδοποίησης και 2ης Ευκαιρίας Επιχειρήσεων - Κεντρική Εικόνα
10.5.2017
«Κάθε χρόνο στην ΕΕ πτωχεύουν 200.000 επιχειρήσεις με απώλεια 1,7 εκατ. θέσεων εργασίας. Η Ελλάδα με ένα ιδιωτικό χρέος πάνω από 200 δισ. ευρώ και...