ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΑ

Υστέρηση στα έσοδα κατά 268 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο  - Κεντρική Εικόνα
7.9.2016
Με βάση την εικόνα που διαμορφώνει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στο υπουργείο Οικονομικών συγκλίνουν ολοένα και περισσότερο στο συμπέρασμα ότι...