ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Αιτήσεις για το πρόγραμμα επενδύσεων σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής (ΦΕΚ) - Κεντρική Εικόνα
6.2.2018
Προθεσμία έως την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου έχουν οι ενδιαφερόμενες οινοποιητικές επιχειρήσεις ή οι οργανώσεις παραγωγών οίνου, που παράγουν και διαθέτουν...