ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά λόγω εορταστικής περιόδου - Κεντρική Εικόνα
7.12.2018
Εντατικοποιούνται οι αγορανομικοί και υγειονομικοί έλεγχοι στην αγορά ενόψει της έναρξης της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων, μετά τη σχετική...