ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Τι γράφουν τα Τουρκικά σχολικά βιβλία για την Ελληνική Επανάσταση του 1821 - Κεντρική Εικόνα
25.3.2019
Το κείμενο που ακολουθεί είναι μετάφραση του τουρκικού σχολικού εγχειριδίου (Emin Oktay, Tarih, Lise: III, έκδ. 1988, σσ. 237-240) και καταδεικνύει...