ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΙΤΗΣΗ

Ποιοι δικαιούνται δωρεάν φοίτηση σε μεταπτυχιακά - Κεντρική Εικόνα
15.1.2019
Υπουργική απόφαση που ρυθμίζει τα κριτήρια για δωρεάν φοίτηση στα μεταπτυχιακά προγράμματα των ελληνικών πανεπιστήμιων δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα...