ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ

Επιπλέον χρηματοδότηση 1,4 δισ για τους πρόσφυγες στην Τουρκία ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Κεντρική Εικόνα
27.7.2016
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την αναστολή μέρους των κοινοτικών επιδοτήσεων προς τις Ισπανία και Πορτογαλία το 2017 για παραβίαση των κανονισμών για...