15ΕΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΟ

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 30ετές ομόλογο - Κεντρική Εικόνα
21.10.2020
'Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για την επανέκδοση του 15ετούς ομολόγου .Το αρχικό επιτόκιο τοποθετήθηκε στο 1,28%. Σύμφωνα με εκτιμήσεις το επιτόκιο...