ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Γιάννης Σταύρου

Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος