ΔΙΕΘΝΗ

Σε ποια χώρα δίνουν 560 ευρώ σε άνεργους που επιλέγουν να μην... εργαστούν! - Κεντρική Εικόνα
11:15 | 19.1.2017
Μια ομάδα ανέργων από χώρα μέλος της ΕΕ έγιναν οι πρώτοι Ευρωπαίοι που θα λαμβάνουν ένα εγγυημένο βασικό εισόδημα. Από τον...

Σελίδες