ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κρίσιμη συνάντηση Eurogroup για το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων (EDIS)

Πρώτο «ναι» στη δόση των 767 εκατ. ευρώ από το Eurogroup της Τετάρτης - Κεντρική Εικόνα

Χωρίς εντάσεις, μέχρι στιγμής, προωθούνται οι κρίσιμες αλλαγές που αφορούν τη σταδιακή συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων παρά τις αντιρρήσεις που αναδύονται από τις χώρες που είναι αντίθετες στην "αμοιβαιοποίηση” των εγγυήσεων στις τραπεζικές καταθέσεις.

Οι προτάσεις της Κομισιόν έχουν γίνει αντικείμενο εξαντλητικής επεξεργασίας για τη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων στη θέση των εθνικών συστημάτων εγγύησης, και φαίνεται να οδηγούνται στα πρώτα ουσιαστικά βήματα πριν κλείσει το 2018.

Η "ιδέα” είναι να γίνει μεν αποδεκτή η συνάρτηση της συγκρότησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου με τη σταδιακή εξάλειψη του κινδύνου των NPLs, αλλά αυτό να περάσει από ενδιάμεσες "φάσεις” στις οποίες το Ταμείο θα μπορεί να ενεργοποιηθεί πριν ολοκληρωθούν οι προϋποθέσεις που θέτουν η Γερμανία και άλλες κεντροευρωπαϊκές χώρες.

Έτσι, το Ταμείο θα συγκροτηθεί και θα είναι ενεργό σε μία πρώτη φάση παράλληλα με τα εθνικά συστήματα εγγύησης Καταθέσεων (αφορά τις καταθέσεις έως 100 χιλ. ευρω).

Στη φάση αυτή, ενώ η εγγύηση των καταθέσεων θα καλύπτεται από τα εθνικά συστήματα καταθέσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο θα μπορεί, αν χρειασθεί, να ανταποκριθεί στο αίτημα ενός εθνικού Ταμείου για παροχή ρευστότητας προκειμένου να καλυφθεί η εγγύηση καταθέσεων κάποιας τράπεζας που θα έχει πρόβλημα, αν η ρευστότητα του εθνικού συστήματος εγγύησης των καταθέσεων δεν επαρκεί για τις σχετικές ανάγκες. Η "βοήθεια” αυτή θα παρέχεται με την προϋπόθεση ότι το εθνικό σύστημα εγγυήσεων θα είναι υποχρεωμένο να αποπληρώσει στο Ευρωπαϊκό Ταμείο τα ποσά της ρευστότητας που θα χρειασθεί. Η "φάση” αυτή θα διαρκεί μέχρι να επιτευχθεί η οριζόντια μείωση των NPLs σε όλο το τραπεζικό σύστημα έτσι ώστε να εκλείψει ο κίνδυνος "αμοιβαιοποίησης” της κάλυψης των εγγυήσεων.

Στην συνέχεια, και εφόσον αυτή η προϋπόθεση έχει επιτευχθεί, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων θα "απορροφήσει” τα εθνικά Ταμεία. Στο μεταξύ, στη μεταβατική περίοδο της πρώτης φάσης, θα επιχειρηθεί η ομογενοποίηση των συστημάτων λειτουργίας και εποπτείας των "εθνικών” Ταμείων εγγύησης καταθέσεων με τους όρους λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου.

Τη Δευτέρα, στο πλαίσιο αυτών των εισηγήσεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων, θα συζητηθούν οι εναλλακτικές "λύσεις” που βρίσκονται στο τραπέζι για το εύρος του ρόλου που θα ανατεθεί –και με ποιους όρους και προϋποθέσεις– στον ESM σαν το "τελικό” (back stop) Ταμείο εγγυητή για τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος, μέσω της διασύνδεσής του με το Ταμείο Εκκαθάρισης και Εξυγίανσης των ευρωπαϊκών τραπεζών.

Σε κάθε περίπτωση, τα βήματα για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων (EDIS) είναι εξαιρετικά κρίσιμα και καθοριστικά στην επόμενη φάση, καθώς η ενοποίηση του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος αξιολογείται ως το μεγάλο ανάχωμα στην επόμενη φάση αβεβαιότητας για την Ευρωζώνη και τις πιέσεις που θα δεχθεί από το Brexit και τη διεθνή νομισματική αναταραχή.

 

ΠΗΓΗ: CAPITAL.GR