ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurobank: Θα παραμείνει διευρυμένη η ψαλίδα ανάπτυξης Ελλάδας - ευρωζώνης

Eurobank: Τι αναμένει για την ελληνική οικονομία το 2019 - Κεντρική Εικόνα

Μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας με ρυθμό 2,0% ετησίως την τριετία 2017-2020, βλέπει η Eurobank στην ανάλυσή της «7 Ημέρες Οικονομία», υπενθυμίζοντας τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς η ελληνική οικονομία εξέρχεται από τη στασιμότητα της περιόδου 2013-2016 με βήματα ήπιας ανάκαμψης. Ωστόσο, εκτιμά πως τα μονοπάτια οικονομικής μεγέθυνσης Ελλάδος και Ευρωζώνης προβλέπεται να είναι παράλληλα και η απόσταση που θα τα χωρίζει θα παραμένει μεγάλη.

Η Eurobank εξηγεί ότι η αξία - σε σταθερές τιμές - της εγχώριας παραγωγής τελικών αγαθών και υπηρεσιών για τα έτη 2018, 2019 και 2020, αναμένεται να είναι μεγαλύτερη σε σχέση με το προηγούμενο έτος κατά 2%. Βάσει αυτών των εκτιμήσεων το πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδος εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα €198,9 δισ. (ή €197,1 δις σε τρέχουσες τιμές) το 2020 ενισχυμένο κατά €11,7 δισ. (ή €16,8 δισ. σε τρέχουσες τιμές) σε σύγκριση με το 2017 ωστόσο συρρικνωμένο κατά -€51,8 δισ. (ή -€35,6 δισ. σε τρέχουσες τιμές) σε σχέση με το ιστορικό υψηλό του 2007.

Σε ότι αφορά την προβλεπόμενη (βάσει των εκτιμήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) συνεισφορά των επί μέρους συνιστωσών του ΑΕΠ – υπό το πρίσμα της προσέγγισης της δαπάνης – στον πραγματικό ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης των ετών 2018, 2019 και 2020, τα δεδομένα έχουν ως ακολούθως: οι καθαρές εξαγωγές αναμένεται να αποτελέσουν τον κινητήριο μοχλό ενίσχυσης της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας το 2018 συνεισφέροντας 1,4 ποσοστιαίες μονάδες (ΠΜ) στην ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ. Η ιδιωτική κατανάλωση και η δημόσια κατανάλωση προβλέπεται να έχουν θετική συνεισφορά της τάξης των 0,5 και 0,2 ΠΜ αντίστοιχα, ενώ η συμβολή των επενδύσεων παγίων εκτιμάται ότι θα είναι αρνητική κατά -0,3 ΠΜ. Η πτώση των επενδύσεων παγίων πηγάζει κυρίως από την υψηλή συρρίκνωση που κατέγραψε η κατηγόρια των κεφαλαιακών αγαθών μεταφορικού εξοπλισμού (κατά βάση εισαγωγές πλοίων) το 1ο εξάμηνο 2018.

Για τα επόμενα δύο έτη, ήτοι 2019 και 2020, η σκυτάλη της ανάπτυξης προβλέπεται να περάσει στις επενδύσεις παγίων. Η εν λόγω συνιστώσα του ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα αυξηθεί σε ετήσια βάση κατά 14,6% και 9,6% το 2019 και το 2020 αντίστοιχα, συνεισφέροντας κατά μέσο όρο 1,6 ΠΜ στον ετήσιο πραγματικό ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης. Η βελτίωση της ιδιωτικής κατανάλωσης αναμένεται να συνεχιστεί, ωστόσο με ασθενέστερο ρυθμό σε σύγκριση με το 2018 και το 2017. Η συνεισφορά της στον προβλεπόμενο πραγματικό ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης εκτιμάται στις 0,3 και 0,5 ΠΜ για τα έτη 2019 και 2020 αντίστοιχα.

Για το ίδιο διάστημα, η δημόσια κατανάλωση αναμένεται να έχει οριακή θετική συνεισφορά στην αύξηση της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας, ενώ η συνεισφορά των καθαρών εξαγωγών προβλέπεται ότι θα είναι αρνητική το 2019 (-0,2 ΠΜ) και οριακά θετική το 2020 (0,1 ΠΜ).

Σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (όπως και άλλων διεθνών οργανισμών) η ελληνική οικονομία εξέρχεται από τη στασιμότητα της περιόδου 2013-2016 με βήματα ήπιας ανάκαμψης. Βάσει αυτών των εκτιμήσεων η διευρυμένη ψαλίδα σε όρους κατά κεφαλήν ΑΕΠ με το σύνολο της Ευρωζώνης αναμένεται να διατηρηθεί και τα επόμενα χρόνια (πιθανή συρρίκνωση θα οφείλεται αποκλειστικά στη μείωση του πληθυσμού της Ελλάδος) καθώς εκτιμάται ότι ο μέσος ετήσιος πραγματικός ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης στην Ελλάδα θα είναι οριακά υψηλότερος – κατά 0,1 ΠΜ – σε σύγκριση με τον αντίστοιχο της Ευρωζώνης. 

Τέλος, η Eurobank εκτιμά πως τα μονοπάτια οικονομικής μεγέθυνσης Ελλάδος και Ευρωζώνης θα είναι παράλληλα και η απόσταση που θα τα χωρίζει θα παραμένει μεγάλη.