ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταρτίζεται Κώδικας Δεοντολογίας για τους μεσίτες ασφαλίσεων

Καταρτίζεται Κώδικας Δεοντολογίας για τους μεσίτες ασφαλίσεων - Κεντρική Εικόνα

Στην κατάρτιση επικαιροποιημένου Κώδικα Δεοντολογίας για τους μεσίτες ασφαλίσεων προβαίνει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων - ΣΕΜΑ, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους, αλλά και τη μεγαλύτερη δυνατή θωράκιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στον κλάδο.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας και Ανταγωνισμού του συνδέσμου ανέλαβε σχετική πρωτοβουλία, στο πλαίσιο απόφασης του ΔΣ του συνδέσμου και ήδη συνεργάζεται με εξειδικευμένο νομικό σύμβουλο.

Για την πορεία των εργασιών κατάρτισης του Κώδικα ενημέρωσε το ΔΣ του Συνδέσμου η Ευγενία Καφφετζή, ως υπεύθυνη της αρμόδιας επιτροπής.

Ο πρόεδρος του ΣΕΜΑ, Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος, δήλωσε σχετικά ότι «ο σύνδεσμος παραμένοντας πιστός στη δέσμευσή του για τη στήριξη κάθε πρωτοβουλίας που αποβλέπει στην απόλυτη θωράκιση των έντιμων, ηθικών, νόμιμων και διαφανών συναλλαγών, αποφάσισε την κατάρτιση ενός νέου Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος θα επικεντρώνεται στις ορθές πρακτικές και συμπεριφορές που οφείλουν να τηρούν οι μεσίτες ασφαλίσεων. Η θέσπιση του Κώδικα Δεοντολογίας πρόκειται να λειτουργήσει ως εργαλείο αυτοδέσμευσης των διαμεσολαβούντων, ως ένας οδικός χάρτης που θα φέρει τους επαγγελματίες της διαμεσολάβησης πιο κοντά στον ασφαλισμένο».