ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurobank: Πώς θα επιστρέψουν οι αποταμιευτικές ροές των νοικοκυριών σε θετικό έδαφος

Eurobank: Τι αναμένει για την ελληνική οικονομία το 2019 - Κεντρική Εικόνα

Ο χρόνος, η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και μια σταθερά θετική οριακή ροπή προς αποταμίευση είναι οι βασικοί άξονες που απαιτούνται για να επιστρέψουν οι αποταμιευτικές ροές των ελληνικών νοικοκυριών σε θετικό έδαφος.

Αυτό σημειώνεται στο εβδομαδιαίο δελτίο της Eurobank όπου διαπιστώνεται ότι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών το εξάμηνο του 2018 -για τρίτο συνεχές εξάμηνο- δεν ήταν αρκετή για την επιστροφή των αποταμιεύσεών τους σε θετικό έδαφος.

Σύμφωνα με τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), η ακαθάριστη αποταμίευσητων ελληνικών νοικοκυριών, δηλαδή η διαφορά ανάμεσα στο ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα και τη δαπάνη για καταναλωτικά αγαθά, παρέμεινε σε αρνητικό έδαφος και το 1ο εξάμηνο 2018 (2018Η1).

Πιο αναλυτικά, το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών το 1ο εξάμηνο 2018 ανήλθε στα 57,7 δισ. (σε τρέχουσες τιμές) και το αντίστοιχο μέγεθος της ιδιωτικής κατανάλωσης ήταν 61,7 δισ. Ως εκ τούτου το προαναφερθέν κενό, ήτοι 4,0 δισ., καλύφτηκε μέσω αρνητικής αποταμίευσης. Το εν λόγω ποσό ήρθε να προστεθεί στα 32,9 δισ. σωρευτικής αρνητικής αποταμίευσης της εξαετίας 2011-2017, με τον λογαριασμό πλέον να ανέρχεται στα 36,9 δισ. (2011-2018H1).

Η επιστροφή σε θετικό έδαφος των ροών αποταμίευσης των ελληνικών νοικοκυριών θα εξαρτηθεί κυρίως από την πορεία του διαθέσιμου εισοδήματός τους.

Οσον αφορά στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών από το 1ο εξάμηνο 2012 μέχρι το 1ο εξάμηνο 2018, η τράπεζα παρατηρεί τα εξής: έπειτα από την ανάκαμψη που καταγράφηκε το 2ο εξάμηνο 2014 και την πτώση που σημειώθηκε την περίοδο από το 1ο εξάμηνο 2015 μέχρι το 2ο εξάμηνο 2016, το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών ακολούθησε ανοδική πορεία – σε ετήσια βάση – τα τρία τελευταία εξάμηνα. Αυτό το στοιχείο είναι συμβατό με την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ για 6 συνεχή τρίμηνα, με τη συνεχιζόμενη πτώση του ποσοστού ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης.

Πιο αναλυτικά, το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών το 1ο εξάμηνο 2018 ενισχύθηκε σε ετήσια βάση κατά 3,0% ή €1,7 δισ. (σε τρέχουσες τιμές) από 1,0% ή €0,6 δισ. το προηγούμενο εξάμηνο. Η προαναφερθείσα αύξηση διοχετεύτηκε κατά €0,5 δισ. στην ιδιωτική κατανάλωση και κατά €1,2 στην αποταμίευση (μείωση του αρνητικού επιπέδου αποταμίευσης κατά €1,2 σε ετήσια βάση).

Στην περίπτωση που η αυξητική πορεία του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών συνεχιστεί και τα επόμενα εξάμηνα τότε η δαπάνη για καταναλωτικά αγαθά και η αποταμίευση θα κινηθούν ανοδικά.

Ο εν λόγω συλλογισμός βασίζεται στην υπόθεση ότι ένας μέρος από την αύξηση του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος θα οδηγείται στην κατανάλωση και το υπόλοιπο στην αποταμίευση (σε τεχνικούς όρους αυτό σημαίνει ότι η οριακή ροπή για κατανάλωση C1 και η οριακή ροπή για αποταμίευση S1 έχουν ως πεδίο τιμών το διάστημα (0,1) με C1 + S1 = 1).

Αυτό ακριβώς έχει συμβεί τα δύο τελευταία εξάμηνα με την ετήσια αύξηση του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος να διοχετεύεται κυρίως στην αποταμίευση (μείωση του αρνητικού επιπέδου αποταμίευσης) αλλά και την κατανάλωση. Ωστόσο, όπως δείχνουν τα στοιχεία, απαιτείται, χρόνος, συνεχής αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος (μέσω της υιοθέτησης ενός μείγματος δημοσιονομικής πολιτικής το οποίο θα είναι φιλικό προς την ανάπτυξη) και σταθερά θετική οριακή ροπή προς αποταμίευση για να επιστρέψουν οι αποταμιευτικές ροές των ελληνικών νοικοκυριών σε θετικό έδαφος.