ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Folli Follie: Άμεσα απαιτητό και το ομόλογο των 150 εκατ. ελβετικών φράγκων

«Κλειδώνει» η συμφωνία Folli Follie με τους ομολογιούχους - Κεντρική Εικόνα

Σε καθεστώς default τίθενται και το ομόλογο ύψους 150 εκατ. ελβετικών φράγκων, το οποίο εκδόθηκε από τη θυγατρική της Folli Follie, FF Group Finance Luxembourg II SA, λήξεων 2021, μετά από καταγγελία εκπροσώπου των ομολογιούχων, με την οφειλή να έχει καταστεί αμέσως ληξιπρόθεσμη και απαιτητή προ της συμβατικής της λήξης και τις πιθανότητες για την κατάθεση αιτήσεων διεκδίκησης αποζημιώσεων να αυξάνονται ακόμη περισσότερο.

Σημειώνεται πως την Τρίτη, η Folli Follie γνωστοποίησε πως είχε καταστεί ληξιπρόθεσμη και απαιτητή, προ της συμβατικής της λήξης, η οφειλή ύψους 31 εκατ. ευρώ της θυγατρικής FF Group Finance Luxembourg.

Λόγω του γεγονότος ότι κατέστη πρόωρα ληξιπρόθεσμη και απαιτητή η ως άνω χρηματοοικονομική οφειλή, έχει λάβει χώρα Γεγονός Παραβίασης (Event of Default) βάσει του όρου 10 (c) των όρων και προϋποθέσεων των Εγγυημένων Μετατρέψιμων Ομολόγων EUR 249.500.000 1,75 τοις εκατό λήξεως 2019 εκδόσεως FF Group Finance Luxembourg SA.

Ειδικότερα, η Folli-Follie σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει ότι «η χρηματοοικονομική οφειλή της θυγατρικής της, FF Group Finance Luxembourg II SA, ποσού κεφαλαίου 150 εκ. CHF, η οποία τελεί υπό την εγγύηση της Εταιρείας, έχει καταστεί αμέσως ληξιπρόθεσμη και απαιτητή προ της συμβατικής της λήξης, λόγω της από 26.10.2018 καταγγελίας του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και Κύριου Διαχειριστή Πληρωμών των CHF 150,000,000 3.25% Ομολόγων λήξεως 2021 (με ISIN CH0385518052) και της αυθημερόν κατάπτωσης της εγγύησης της Εταιρείας.

Λόγω του γεγονότος ότι κατέστη πρόωρα ληξιπρόθεσμη και απαιτητή η ως άνω χρηματοοικονομική οφειλή, έχει λάβει χώρα Γεγονός Παραβίασης (Event of Default) βάσει του όρου 10 (c) των όρων και προϋποθέσεων των Εγγυημένων Μετατρέψιμων Ομολόγων EUR 249.500.000 1,75 τοις εκατό λήξεως 2019 εκδόσεως FF Group Finance Luxembourg SA.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, αναφορικά με την υποχρέωση του εκδότη για την δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών που τον αφορούν.»

Δεν έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη των αναθεωρημένων ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της διαχειριστικής χρήσεως 1/1/2017 - 31/12/2017, με αποτέλεσμα την αναβολή της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη, 30 Οκτωβρίου, γνωστοποίησε νωρίτερα, με προηγούμενη ανακοίνωσή της η Folli Follie.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εταιρεία, «αναφορικά με την επικείμενη Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μας, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 30/10/2018, ανακοινώνεται στο επενδυτικό κοινό ότι η σύνταξη των αναθεωρημένων ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της διαχειριστικής χρήσεως 1/1/2017 – 31/12/2017 δεν έχει ολοκληρωθεί, ως εκ τούτου, κατά την επικείμενη συνεδρίαση αναμένεται να αποφασισθεί η αναβολή τόσο της συζήτησης όσο και της λήψης σχετικής αποφάσεως από τους μετόχους. Η Εταιρεία, αμέσως μετά την λήξη της συνεδρίασης, θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση αναφορικά με την ακριβή ημερομηνία της αναβολής».

Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ήρθη η προστασία από τους πιστωτές της Folli Follie, η οποία περιπλέκει ακόμη περισσότερο τα πράγματα, ενώ μετά από αίτηση τριών επενδυτών και μιας ξένης εταιρείας που είχαν προσφύγει στο δικαστήριο, εκδόθηκε την Δευτέρα προσωρινή διαταγή για τη συντηρητική κατάσχεση της περιουσίας της εταιρείας και πέντε μελών της διοίκησής της.

Η εταιρεία δηλώνει ότι στο πλαίσιο της «συνεχιζόμενης προσπάθειας, την οποία καταβάλλει από κοινού με τους συμβούλους της για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αναδιοργάνωσής της», εξετάζει τις επόμενες κινήσεις της και σημειώνει ότι εξακολουθεί να βρίσκεται σε συζητήσεις με τους δανειστές της για την εκπόνηση του σχεδίου αναδιάρθρωσής της. 

Παράλληλα, δηλώνει ότι συνεχίζει τις συζητήσεις της με τρίτους επενδυτές και συγκεκριμένους πιστωτές της για την παροχή επιπρόσθετης ρευστότητας σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο και την συμμετοχή τους στην μακροπρόθεσμη λύση αναχρηματοδότησης.