ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Folli Follie: Σε νέα αναβολή οδεύει η Γενική Συνέλευση

H Folli Follie προτείνει νέα συμφωνία στους ομολογιούχους - Κεντρική Εικόνα

Δεν έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη των αναθεωρημένων ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της διαχειριστικής χρήσεως 1/1/2017 - 31/12/2017, σύμφωνα με τη Folli Follie, με αποτέλεσμα την προαναγγελία της αναβολής της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη, 30 Οκτωβρίου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εταιρεία, «αναφορικά με την επικείμενη Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μας, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 30/10/2018, ανακοινώνεται στο επενδυτικό κοινό ότι η σύνταξη των αναθεωρημένων ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της διαχειριστικής χρήσεως 1/1/2017 – 31/12/2017 δεν έχει ολοκληρωθεί, ως εκ τούτου, κατά την επικείμενη συνεδρίαση αναμένεται να αποφασισθεί η αναβολή τόσο της συζήτησης όσο και της λήψης σχετικής αποφάσεως από τους μετόχους. Η Εταιρεία, αμέσως μετά την λήξη της συνεδρίασης, θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση αναφορικά με την ακριβή ημερομηνία της αναβολής.
 
Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, αναφορικά με την υποχρέωση του εκδότη για την δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών που τον αφορούν».