ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Πρόγραμμα 100 εκατ. για τη χρηματοδότηση καινοτόμων επενδύσεων από ΜμΕ

Πρόγραμμα 100 εκατ. για τη χρηματοδότηση καινοτόμων επενδύσεων από ΜμΕ - Κεντρική Εικόνα

Την ενεργοποίηση -προκήρυξη του προγράμματος- καθεστώτος «Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για μμε» συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ για το 2018 άνοιξε η υπογραφή της ΚYA του υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννη Δραγασάκη και του αναπλ. υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνου Φωτάκη.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη ΚΥΑ, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα υπαχθούν στο νέο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει υποχρεωτικά βεβαίωση καινοτομίας από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Δηλαδή, πριν οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), θα πρέπει να έχουν λάβει βεβαίωση από τη ΓΓΕΤ ότι το επενδυτικό τους σχέδιο είναι καινοτόμο. Ειδικότερα, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι (το επενδυτικό σχέδιο) αφορά την ανάπτυξη τεχνολογίας ή και τη διά της τεχνολογικής ανάπτυξης παροχή υπηρεσιών, παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή την εισαγωγή διαδικαστικών ή οργανωτικών καινοτομιών. Για την αξιολόγηση του καινοτομικού χαρακτήρα των υποβαλλομένων επενδυτικών σχεδίων και την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης από τη ΓΓΕΤ θα συσταθεί ειδική επιτροπή, η οποία θα εξετάζει τα επενδυτικά σχέδια κατά απόλυτη χρονική προτεραιότητα υποβολής τους και η σχετική βεβαίωση ή απόρριψη θα εκδίδεται εντός 45 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του φακέλου στη ΓΓΕΤ με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.