ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η κρίση πλήττει την ΑΓΕΤ

Η κρίση πλήττει την ΑΓΕΤ - Κεντρική Εικόνα

Συγκρατημένη δηλώνει η τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ Ηρακλής, με μονάδα παραγωγής στον Βόλο, όσον αφορά την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της το 2018, καθώς αδυνατεί, όπως φαίνεται, να εξασφαλίσει σημαντική ανάκαμψη των εξαγωγών της, παρά το γεγονός ότι ανήκει στον ισχυρότερο όμιλο του τομέα της παγκοσμίως.

Το 2017 η επιχείρηση δεν μπόρεσε να συνεχίσει να ενισχύει το μερίδιό της στην ελληνική αγορά τσιμέντου, όπως το 2016. Ωστόσο, περιόρισε τις ζημιές της προ φόρων και μετά φόρων και παρουσίασε στην αγορά τον τύπο τσιμέντου «Heracles Ενισχυμένο» σε συσκευασία 25 kg. Συνέχισε να μειώνει το προσωπικό της.

Η ΑΓΕΤ Ηρακλής, που ελέγχεται 100% πλέον από την εδρεύουσα στην Ελβετία γαλλοελβετική, μεγαλύτερη βιομηχανία τσιμέντου παγκοσμίως LafargeHolcim, μέσω της γερμανικής θυγατρικής αυτής Holcim Auslandbeteiligungs, δηλώνει ότι «έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα διασφάλισης, ώστε να εξασφαλίσει τη συνέχιση της λειτουργίας των μονάδων της στην Ελλάδα». Παρά τις ζημιές της προ φόρων και μετά φόρων, κατέγραψε θετικές ταμειακές ροές από τις λειτουργικές της δραστηριότητες, ύψους 5,85 εκατ. ευρώ (9,11 εκατ. ευρώ το 2016).

Οι πωλήσεις της εταιρείας το 2017, σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, περιορίστηκαν σε 212,66 εκατ. ευρώ, μειωμένες σε σύγκριση με εκείνες του 2016 (235,59 εκατ. ευρώ) κατά 9,7% (-22,92 εκατ. ευρώ), λόγω μειωμένου όγκου πωλήσεων τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στη διεθνή αγορά. Οι πωλήσεις της προήλθαν κατά 125,73 εκατ. ευρώ από την ελληνική αγορά (59,1% των συνολικών), 71,79 εκατ. ευρώ από πωλήσεις προϊόντων σε συγγενικές επιχειρήσεις στην Ελβετία (33,8%) και 19,34 εκατ. ευρώ από πωλήσεις σε άλλες χώρες (9,1%).

Σε σύγκριση με το 2016 οι πωλήσεις στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 8,3% (-11,32 εκατ. ευρώ), στην Ελβετία μειώθηκαν κατά 7,9% (-6,15 εκατ. ευρώ) και σε λοιπές χώρες μειώθηκαν κατά 26,5% (-5,45 εκατ. ευρώ). Αρνητικά επέδρασε στην εξαγωγική της δραστηριότητα η μεταβολή της ισοτιμίας ευρώ-δολαρίου ΗΠΑ.

Κατόπιν αυτών, η ΑΓΕΤ Ηρακλής κατέγραψε το 2017 ζημιές προ φόρων 8,14 εκατ. ευρώ (18,89 εκατ. ευρώ το 2016), μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 56,9% (+10,74 εκατ. ευρώ). Οι ζημιές της μετά τον συνυπολογισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας διαμορφώθηκαν το 2017 σε 11,935 εκατ. ευρώ (19,10 εκατ. ευρώ το 2016), μειωμένες σε ετήσια βάση κατά 37,5% (+7,17 εκατ. ευρώ).

Οι εργαζόμενοι στην ΑΓΕΤ Ηρακλής στα τέλη του 2017 είχαν περιοριστεί σε 511, έναντι 562 στα τέλη του 2016 (-9,1%).

ΠΗΓΗ: in.gr