ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε αναβάθμιση καλυμμένων ομολόγων ελληνικών τραπεζών προχώρησε η Fitch

Βελτίωση της πολιτικής σταθερότητας στην Ελλάδα «βλέπει» η Fitch - Κεντρική Εικόνα

Σε αναβάθμιση εκδόσεων καλυμμένων ομολόγων των ΕΤΕ και Τρ. Πειραιώς προχώρησε οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings, μετά την αναβάθμιση των εκδοτών.

Ειδικότερα, επιβεβαιώνει στην κλίμακα «BB-» με σταθερό outlook το καλυμμένο ομόλογο NBG Programme I της Εθνικής, ενώ το NBG II της ΕΤΕ αναβαθμίζεται από «BB-» σε «BBB-» με σταθερό outlook.

Παράλληλα, η Fitch αναβαθμίζει σε «BB» από «BB-» με σταθερό outlook, το καλυμμένο ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς.

Υπενθυμίζεται ότι στις 8 Οκτωβρίου, ο οίκος αξιολόγησης αναβάθμισε το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο των ελληνικών τραπεζών και παράλληλα αναβάθμισε το βραχυπρόθεσμο αξιόχρεό τους. 

Όπως είχε αναφέρει, η αναβάθμιση αντικατόπτριζε τη θετική επίδραση της άρσης των capital controls στις αναλήψεις μετρητών, σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων των ελληνικών τραπεζών, παρά το γεγονός ότι παραμένουν ακόμα κάποιοι περιοισμοί στις διασυνοριακές κεφαλαιακές ροές. 

Ειδικότερα, αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της Alpha Bank και Εθνικής από RD σε CCC+ και των Πειραιώς και Eurobank από RD σε CCC, ενώ η βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση τους αναβαθμίστηκε από RD σε C.