ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΚΤ: Η γήρανση του πληθυσμού της Ευρώπης οδηγεί σε μεγαλύτερης διάρκειας υφέσεις

ING: Δεν είναι βέβαιο ότι το νέο QE της ΕΚΤ θα είναι αποτελεσματικό - Κεντρική Εικόνα

Η γήρανση του πληθυσμού της Ευρώπης μπορεί να περιορίζει μόνιμα τη νομισματική πολιτική, οδηγώντας σε μεγαλύτερης διάρκειας υφέσεις και ασθενέστερες ανακάμψεις, δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Πέτερ Πράετ. Η δημογραφική μεταβολή έχει οδηγήσει ήδη σε μείωση των επιτοκίων, αφήνοντας την ΕΚΤ με μειωμένη συμβατική δύναμη πυρός και αυξάνοντας τον κίνδυνο ότι συχνότερα δεν θα μπορεί να επιτυγχάνει τον στόχο της για τον πληθωρισμό, σημείωσε.

"Θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί στο να επιβάλλουμε μόνιμα ένα μεγάλο βάρος στις κεντρικές τράπεζες να χρησιμοποιούν μέσα για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκαλούνται τελικά από διαρθρωτικές οικονομικές και χρηματοπιστωτικές αδυναμίες", είπε ο Πράετ. Αν και τα μη συμβατικά μέσα πολιτικής ήταν αποτελεσματικά έως τώρα, ο Πράετ υποστήριξε ότι το ουδέτερο επιτόκιο, που συχνά καλείται επιτόκιο ισορροπίας, έχει μειωθεί σημαντικά καθώς η γήρανση του πληθυσμού έχει αυξήσει τις αποταμιεύσεις, μειώνοντας την αύξηση της παραγωγικότητας και αυξάνοντας τον αριθμό των συνταξιούχων σε σχέση με εκείνο των ενεργών εργαζόμενων.

"Οι υφέσεις μπορεί να διαρκούν περισσότερο και οι ανακάμψεις μπορεί να είναι βραδύτερες και πιο ρηχές, με έναν υψηλότερο κίνδυνο μη επίτευξης του στόχου", είπε ο Πράετ, αναφερόμενος στην επίπτωση των χαμηλών επιτοκίων ισορροπίας στην πολιτική της ΕΚΤ. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι στις πιθανές λύσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται η αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης και πολιτικές που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό, για παράδειγμα με την αύξηση της κινητικότητας της εργασίας ή με πιο αποτελεσματική εκπαίδευση δεξιοτήτων. Ζήτησε, επίσης, πολιτικές για την αναζωογόνηση της παραγωγικότητας.