ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πώς να δείτε αν έχετε πλαστό συμβόλαιο αυτοκινήτου

Πώς να δείτε αν έχετε πλαστό συμβόλαιο αυτοκινήτου - Κεντρική Εικόνα

Στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Κέντρου Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτων https://www.hic.gr/hic/Check_ins.aspx μπορούν να ανατρέξουν οι ιδιοκτήτες των οχημάτων για να διαπιστώσουν εάν το αυτοκίνητο τους είναι ασφαλισμένο.

Επισημαίνεται ότι,η εφαρμογή αυτή συγκεντρώνει τα στοιχεία των ασφαλισμένων οχημάτων στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα,στην παρακάτω ενσωματωμένη κρατική εφαρμογή ελέγχου, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων μπορούν να πληκτρολογήσουν τα παρακάτω στοιχεία και να πατήσουν στο κουμπί Αναζήτηση:

-τον Αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος

-τον ΑΦΜ

-τους χαρακτήρες που βλέπετε στο πλαίσιο (αν κάποιος δεν διακρίνεται επιλέξτε το κουμπί Ανανέωση).