ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μείωση κερδών και οριακή αύξηση τζίρου για τη Lavipharm

Lavipharm: Συμμετοχή στην ΑΜΚ θυγατρικής της - Κεντρική Εικόνα

Μείωση κερδών και οριακή αύξηση εσόδων εμφάνισε το πρώτο εξάμηνο του 2018 η Lavipharm. Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα ενοποιημένα κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 495.000 το α' εξάμηνο του 2018 από 14,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Παράλληλα, ο ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών ανήλθε σε 16,5 εκατ. ευρώ από 16,3 εκατ. ευρώ το A' Εξάμηνο του 2017.

Το Μικτό Κέρδος παρέμεινε σταθερό στα Ευρώ 8,7, ενώ οι Λειτουργικές Δαπάνες μειώθηκαν  σε Ευρώ 8,2 εκατ. από Ευρώ 8,4 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Το ενοποιημένο EBITDA διαμορφώθηκε σε Ευρώ 2,7 εκατ. από Ευρώ  3,0 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, επιβαρυμένο κυρίως από αυξημένα rebate & clawback. Τα ενοποιημένα Κέρδη Προ Φόρων διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1,2 εκατ. από Ευρώ 15,4 εκατ. το Α' Εξάμηνο του 2017 και τα ενοποιημένα Κέρδη μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας σε Ευρώ 495 χιλ. από Ευρώ 14,4 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν από τα περσινά αποτελέσματα εξαιρεθεί το έκτακτο μη επαναλαμβανόμενο κέρδος ύψους Ευρώ 14,3 εκατ., που προήλθε λόγω παύσης ενοποίησης της  Lavipharm Corp., τα ενοποιημένα αποτελέσματα το Α' Εξάμηνο 2018 παρουσιάζουν βελτίωση της κερδοφορίας.

Όσον αφορά στη μητρική εταιρεία Lavipharm A.E., ο Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε σε Ευρώ 10,2 εκατ. από Ευρώ 10,9 εκατ. την περσινή περίοδο. Το Μικτό Κέρδος διαμορφώθηκε σε Ευρώ 5,2 εκατ. από Ευρώ 6,0 εκατ. το  Α' Εξάμηνο του 2017, ενώ τα Λειτουργικά Έξοδα σε Ευρώ  3,9 εκατ. από Ευρώ 4,6 εκατ.. Το EBITDA της μητρικής Lavipharm A.E. εμφανίζεται ελαφρώς ενισχυμένο σε σχέση με το Α' Εξάμηνο του 2017, φτάνοντας τα Ευρώ 3,4 εκατ. από Ευρώ 3,2 εκατ.. Τέλος, τα αποτελέσματα της μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκαν σε κέρδη προ φόρων Ευρώ 2,2 εκατ. και κέρδη μετά από φόρους Ευρώ 1,5 εκατ., από κέρδη Ευρώ 1,7 εκατ. και Ευρώ 1,2 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

Η Lavipharm, με πορεία περισσότερων από 100 ετών,  είναι σήμερα ένας ολοκληρωμένος ελληνικός Όμιλος έρευνας, ανάπτυξης, παραγωγής, εμπορίας και διανομής φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων στην Ελλάδα με έντονη διεθνή δραστηριότητα.