ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αγωνία σε ιστορική κατασκευαστική για συμφωνία διακανονισμού χρεών

Αγωνία σε ιστορική κατασκευαστική για συμφωνία διακανονισμού χρεών - Κεντρική Εικόνα

Εν αναμονή της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών βρίσκεται επί της αίτησης εξυγίανσης που κατέθεσε, βρίσκεται η διοίκηση της κατασκευαστικής εταιρείας Βιοτέρ. 

Η συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει τον διακανονισμό των υποχρεώσεων της εταιρείας προς τους πιστωτές της, κατά τους ειδικότερους όρους που περιλαμβάνονται σε αυτήν.

Σημειώνεται εδώ ότι στις 30/03/2018, η εταιρεία υπέβαλε αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, βάσει του Ν. 3588 / 2007, σε συνεννόηση με τις βασικές πιστώτριες Τράπεζες, η οποία, σύμφωνα με τη διοίκηση προβλέπει την οριστική ρύθμιση των τραπεζικών δανείων της εταιρείας. «Στην συμφωνία περιλαμβάνονται ρυθμίσεις πλήρους αποπληρωμής οφειλών στο Ελληνικό Δημόσιο, τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και τους εργαζομένους.

Με τη συμφωνία εξυγίανσης, διευθετείται το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας και, υπό προϋποθέσεις εντός της επόμενης 7ετίας, δύναται η εταιρεία να είναι με μηδενικές τραπεζικές υποχρεώσεις.

Οι συνολικές επενδύσεις σε ακίνητα του ομίλου αποτιμώνται στα 48,8 εκατ. ευρώ (στοιχεία 2017) και αφορούν ιδιόκτητα οικόπεδα και κτίρια τα οποία έχουν αποκτηθεί με σκοπό την αποκόμιση οφέλους από την είσπραξη ενοικίων και την αύξηση της εμπορικής αξίας τους.