ΕΛΛAΔΑ

Στο ΦΕΚ η κοινή υπουργική απόφαση για την μεταφορά μαθητών από τις Περιφέρειες

Στο ΦΕΚ η κοινή υπουργική απόφαση για την μεταφορά μαθητών από τις Περιφέρειες - Κεντρική Εικόνα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η νέα κοινή υπουργική απόφαση, που αφορά το πλαίσιο που διέπει τη μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες.

Η νέα ΚΥΑ εισάγει νέες διατάξεις για τους δικαιούχους μαθητές και για τη διαδικασία μεταφοράς τους, προβλέπει τη συγκρότηση περιφερειακής ομάδας διοίκησης έργου για το συντονισμό και την παρακολούθηση του έργου μεταφοράς ανά Περιφέρεια, ενισχύονται οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι για την ορθή εκτέλεση του έργου, δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα εισαγωγής των στοιχείων των δικαιούχων δωρεάν μεταφοράς, προστίθενται διατάξεις για τον προληπτικό ιατρικό έλεγχο και το ποινικό μητρώο των οδηγών και των συνοδών μεταφορικών μέσων.

Η ΚΥΑ συνυπογράφεται από τους υπουργούς Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση, Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστο Σπίρτζη, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κώστα Γαβρόγλου και από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Γιώργο Χουλιαράκη, αντικαθιστά την προηγούμενη ΚΥΑ 24001/2013 (Β' 1449) και είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης με τις Περιφέρειες της χώρας, αλλά και με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει ότι θα συγκαλέσει προσεχώς ομάδα έργου, που θα αποτελείται από εκπροσώπους των συναρμόδιων υπουργείων, για την επανεξέταση του τρόπου μέσα από τον οποίο προκύπτει η αποζημίωση των μεταφορικών μέσων.

Το υπουργείο ενημερώνει ακόμα, ότι βρίσκεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, στο τελικό στάδιο διαμόρφωσης μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Δυναμικό Σύστημα Αγορών) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών από τις Περιφέρειες της χώρας. Το ΔΣΑ λειτουργεί ως μια εξ ολοκλήρου ηλεκτρονική διαδικασία και είναι ανοικτό καθ' όλη την περίοδο ισχύος του συστήματος, σε κάθε οικονομικό φορέα που πληροί τα κριτήρια επιλογής. Στόχος του ΥΠΕΣ είναι, από την επόμενη σχολική χρονιά, το σύνολο των Περιφερειών να εφαρμόσουν το ΔΣΑ, ώστε κατά τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας να διασφαλίζεται μεγαλύτερη ευελιξία για τις αναθέτουσες αρχές και μεγαλύτερη διαφάνεια, να εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος, αλλά και να μειώνεται το διοικητικό βάρος.