ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Κάλεσμα για την προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας από την Περιφέρεια Κρήτης

Σε επίπεδα ρεκόρ η διάθεση των επιχειρήσεων για αποεπενδύσεις - Κεντρική Εικόνα

Παρουσίαση της υλοποίησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3Crete) από την Περιφέρεια Κρήτης και της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης που βρίσκεται σε εξέλιξη έγινε σήμερα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Σκοπός της Περιφέρειας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, είναι να προσελκύσει ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, ερευνητές και εν δυνάμει επιχειρηματίες προκειμένου να καταγράψει την τρέχουσα τάση, όσον αφορά στη δυνατότητα ενσωμάτωσης της γνώσης στην παραγωγή καινοτομίας. Και στη συνέχεια να ακολουθήσει η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας για τη μετατροπή της ερευνητικής γνώσης σε επιχειρηματική ώστε να δημιουργηθεί μία νέα βιώσιμη, υγιής και καινοτόμος επιχειρηματικότητα.

Στη σημερινή συνάντηση, που αφορούσε τον Τομέα Γνώσης της RIS3Crete, συμμετείχαν καθηγητές, ερευνητές και άλλοι ενδιαφερόμενοι, με ερωτήσεις και συζήτηση για τις διεργασίες και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της διαδικασίας διαβούλευσης που θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα.

Στον Τομέα της Γνώσης προβλέπεται η προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, κυρίως μέσω διευκολύνσεων οικονομικής εκμετάλλευσης των νέων ιδεών και η στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, καθώς και η δημιουργία φυτωρίων επιχειρήσεων. Ενδεικτικά, θα ενισχυθούν δράσεις όπως, η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, χώρου εγκατάστασης και πρώτης λειτουργίας επιχειρήσεων (θερμοκοιτίδες/incubators), ενισχύσεων κ.α. Στην παρούσα φάση επιδιώκεται η καταγραφή των καινοτόμων προτάσεων που αξιοποιούν την έρευνα και τη γνώση σε όλους τους τομείς της περιφερειακής οικονομίας. Από τη διαδικασία αυτή θα προκύψει το εύρος της θεματολογίας των προσκλήσεων των δράσεων, από την ΕΥΔ του ΕΠ της Περιφέρειας Κρήτης «ΚΡΗΤΗ 2014-2020».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα καταγραφής με καινοτόμες προτάσεις/ιδέες, οι οποίες βρίσκονται σε επίπεδο ωρίμανσης, με δυνατότητες εμπορικής αξιοποίησης και με σημαντικά αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα, δηλαδή, να έχουν ολοκληρώσει έναν πρώτο κύκλο εργαστηριακών ή πρακτικών δοκιμών ή και περιπτωσιακής εφαρμογής, με δυνατότητα προώθησής τους σε μια διευρυμένη αγορά.

Η φόρμα είναι διαθέσιμη μέσω της διεύθυνσης: http://ris3.crete.gov.gr/submit-ris3kno/ και θα παραμείνει ενεργή έως 30 Σεπτεμβρίου 2018.

Για πληρέστερη ενημέρωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέρχονται στην ιστοσελίδα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης: http://ris3.crete.gov.gr ή να επικοινωνούν στα τηλ: 2813410171, 2813400350.