ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Trastor: Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου

Trastor: Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου	 - Κεντρική Εικόνα

Η Trastor ΑΕΕΑΠ ανακοίνωσε ότι, κατόπιν της από 29.06.2018 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, καθώς και της από 27.07.2018 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, σύνηψε στις 11.09.2018 «πρόγραμμα εκδόσεως κοινού ομολογιακού δανείου» εμπραγμάτως εξασφαλισμένου μετά συμβάσεων καλύψεως, πρωτογενούς διαθέσεως και μεταβιβάσεων ομολογιών, συνολικής ονομαστικής αξίας ύψους έως και 24.000.000 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003.

Διαχειριστής πληρωμών ορίστηκε η Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία και εκπρόσωπος των ομολογιούχων η Aegean Baltic Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία.

Η κάλυψη του ομολογιακού δανείου θα πραγματοποιηθεί στο σύνολό της από την Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ και από την Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές μισθώσεις AE.

Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση της υλοποίησης του επενδυτικού πλάνου της εταιρείας.