ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Μειωμένα κατά 2,78% τα φορολογικά έσοδα τον Ιούνιο (Pdf)

Εκτοξεύθηκαν τα «φέσια» στην εφορία - Κεντρική Εικόνα

Δημοσιεύτηκε από την ΑΑΔΕ η έκθεση για την εξέλιξη και διακύμανση των φορολογικών εσόδων για τον Ιούνιο του 2018, στην οποία μεταξύ άλλων, αναλύεται η πορεία τους με βάση τα στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση. Μειωμένα κατά 2,78% τα φορολογικά έσοδα τον Ιούνιο

Στην έκθεση συγκρίνονται τα έσοδα του Ιουνίου 2018 με τα αντίστοιχα του 2017 και αιτιολογούνται αποκλίσεις σε σημαντικές κατηγορίες εσόδων. 

Όπως σημειώνεται στην έκθεση, τα στοιχεία αφορούν σε έσοδα προ επιστροφών φόρου, όπως λαμβάνονται από την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 

Αναλυτικά η έκθεση για την εξέλιξη και τη διακύμανση των φορολογικών εσόδων:

Με την παρούσα έκθεση αναλύεται η πορεία των φορολογικών εσόδων, με βάση τα στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού, σε τροποποιημένα] ταμειακή βάση, για τον Ιούνιο του 2018. Μεταξύ άλλων, κατά την ανάλυση, συγκρίνονται τα έσοδα του Ιουνίου τρέχοντος έτους με τα αντίστοιχα του προηγούμενου έτους και αιτιολογούνται αποκλίσεις σε σημαντικές κατηγορίες εσόδων. Η ανάλυση ακολουθεί τη δομή και τους κωδικούς αριθμούς εσόδων (ΚΑΕ) του Κρατικού Προϋπολογισμού, ενώ σημειώνεται ότι τα στοιχεία αφορούν σε έσοδα προ επιστροφών φόρου, όπως λαμβάνονται από την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ).

- Τα συνολικά έσοδα από άμεσους και έμμεσους φόρους διαμορφώνονται σε 3,16 δις € και εμφανίζονται μειωμένα κατά 2,78% τον Ιούνιο του 2018 συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2017, και χαμηλότερα σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο κατά 1,51%.

- Τα έσοδα από άμεσους φόρους μειώθηκαν κατά 22,8% τον Ιούνιο του 2018 σε σχέση με τον ίδιο μήνα της προηγούμενης χρονιάς και παρουσίασαν υστέρηση έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 21,2% Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα μηνός Ιουνίου των τελευταίων δύο ετών, καθοδική τάση σημειώνεται τον Ιούνιο του 2018 σε όλες τις μείζονες κατηγορίες άμεσων φόρων, γεγονός που αιτιολογείται στις επιμέρους αναλύσεις της παρούσας έκθεσης.

Σε επίπεδο επιμέρους κατηγοριών, εξαίρεση αποτελεί η ανοδική πορεία των εσόδων από ειδικές κατηγορίες άμεσων φόρων συγκριτικά με το προηγούμενο έτος.

- Τα έσοδα από έμμεσους φόρους αυξήθηκαν κατά 9,96% τον Ιούνιο του 2018 σε σχέση με τον ίδιο μήνα της προηγούμενης χρονιάς, ενώ παρουσίασαν υπεραπόδοση έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 10,91%. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα μηνός Ιουνίου των τελευταίων δύο ετών, παρατηρείται αυξητική μεταβολή στο σύνολο των μειζόνων κατηγορών, αλλά και επίτευξη έναντι του αντίστοιχου μηνιαίου στόχου.

Σε επίπεδο επιμέρους κατηγοριών, κρίνεται θετική η αποτίμηση των εσόδων σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και σε σχέση με τον στόχο. Εντούτοις, παρατηρείται οριακά αρνητική μεταβολή στα έσοδα από τον Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων σε σχέση με τον Ιούνιο του 2017, η οποία όμως δεν επηρέασε την επίτευξη του μηνιαίου στόχου.