ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Alpha Bank: Εντός του στόχου το πρωτογενές πλεόνασμα

Ξεκινά η διαδικασία διάσπασης της Alpha Bank - Κεντρική Εικόνα

«Η διαμόρφωση του πρωτογενούς πλεονάσματος του Κρατικού Προϋπολογισμού σε επίπεδο υψηλότερο του στόχου που είχε τεθεί για το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2018, αντανακλά την καλή πορεία εκτέλεσης του εφετινού προϋπολογισμού και επιβεβαιώνει την εκτίμηση ότι το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβερνήσεως θα κινηθεί εντός του στόχου για το 2018, ήτοι 3,5%», αναφέρουν σήμερα οι οικονομικοί αναλυτές της Alpha Bank, στο εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο της τράπεζας.

«Το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού στο επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2018 διαμορφώθηκε στα 2,046 δισ. ευρώ, δηλαδή υψηλότερα κατά 1,1 δισ. ευρώ έναντι του στόχου που είχε τεθεί και χαμηλότερα κατά 978 εκατ. ευρώ έναντι του επταμήνου του 2017. Η υπεραπόδοση στο επτάμηνο σε σχέση με τον στόχο αποδίδεται στην καλύτερη επίδοση των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού που ήταν αυξημένα κατά 508 εκατ. σε σχέση με τον στόχο, στις χαμηλότερες επιστροφές φόρων από αυτές που είχαν προϋπολογισθεί, κατά 333 εκατ. ευρώ, στη χαμηλότερη εκτέλεση των δαπανών του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων κατά 757 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο και στην υστέρηση των πρωτογενών δαπανών κατά 47 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο», αναφέρουν οι αναλυτές.