ΑΓΟΡΕΣ

Το όριο των 68 ρουβλίων ξεπέρασε το δολάριο για πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 2016

Το όριο των 68 ρουβλίων ξεπέρασε το δολάριο για πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 2016 - Κεντρική Εικόνα

Η ισοτιμία του δολαρίου στο άνοιγμα του Χρηματιστηρίου της Μόσχας αυξήθηκε κατά 94 καπίκια, φθάνοντας τα 68,66 ρούβλια, και υπερβαίνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο για πρώτη φορά από τις 16 Απριλίου 2016 την ισοτιμία των 68 ρουβλίων.

Η ισοτιμία του ευρώ αυξήθηκε κατά 90 καπίκια φθάνοντας τα 78,15 ρούβλια υπερβαίνοντας την ισοτιμία των 78 ρουβλίων που ήταν στις 11 Απριλίου του 2018.