ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Συμφωνία Εθνικής Τράπεζας - ΕΤΕπ για χρηματοδοτήσεις έως 200 εκατ. σε ΜμΕ

«Ισχυρή ανάκαμψη» της οικονομικής δραστηριότητας το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου «βλέπει» η ΕΤΕ - Κεντρική Εικόνα

Συμφωνία χρηματοδότησης ύψους έως 200 εκατ. ευρώ, υπέγραψαν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, με σκοπό την αύξηση των εκταμιεύσεων προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, η οποία εντάσσεται στις δράσεις του σχεδίου Γιούνκερ.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι η Εθνική Τράπεζα θα εκδώσει στις 30 Ιουλίου νέες σταθερού επιτοκίου καλυμμένες ομολογίες πενταετούς διάρκειας ύψους €200 εκατ., από το δεύτερο πρόγραμμα έκδοσης καλυμμένων ομολογιών. Το κουπόνι των ομολογιών έχει οριστεί σε ετήσιο 1,85%. 

Οι καλυμμένες ομολογίες αναμένεται να λάβουν πιστοληπτικές διαβαθμίσεις ΒΒΒ- από την Standard and Poor’s’, BB- από την Fitch και Ba2 από την Moody’s. H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα αγοράσει αρχικά €100 εκατ. καλυμμένων ομολογιών, ενώ η Εθνική Τράπεζα θα διακρατήσει €100 εκατ. καλυμμένων ομολογιών.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Εθνική Τράπεζα συμφώνησαν, ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δύναται να αγοράσει τις διακρατούμενες καλυμμένες ομολογίες ύψους €100 εκατ. κατά τη διάρκεια των επόμενων έξι μηνών.

Η συναλλαγή εντάσσεται στην στρατηγική της Τράπεζας που στοχεύει στην αύξηση των εκταμιεύσεων προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Επιπλέον, μέσω της συναλλαγής η Εθνική Τράπεζα αυξάνει τη μέση διάρκεια της χρηματοδοτικής της δομής και βελτιώνει την διάρθρωση καθώς και επιμέρους δείκτες της ρευστότητάς της.