ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού και έντυπου υλικού υλοποιεί ο ΦΟΔΣΑ Κ. Μακεδονίας

Στη Βόρεια Ελλάδα το 25,5% της αξίας της ελληνικής μεταποίησης - Κεντρική Εικόνα

Πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού/έντυπου υλικού υλοποιεί ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τους δήμους Θερμαϊκού, Καλαμαριάς και Πυλαίας – Χορτιάτη. Μέχρι σήμερα έχουν τοποθετηθεί 180 κάδοι ανακύκλωσης κοντά σε σημεία που παράγεται μεγάλος όγκος απορριμμάτων χαρτιού, όπως κατοικίες, δημόσιες υπηρεσίες, σχολικές μονάδες, επιχειρήσεις.

 Το υλικό που συλλέγεται από τους κάδους με τα μέσα του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας οδηγείται στο ΚΔΑΥ (Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών) Ταγαράδων για να απομακρυνθούν οι ξένες ύλες, να ταξινομηθεί σε κατηγορίες χαρτιού και να συμπιεσθεί σε δέματα. Οι κάδοι ανακύκλωσης χαρτιού/έντυπου υλικού παραμένουν κλειδωμένοι, ώστε να ελαχιστοποιείται η ρίψη κοινών οικιακών απορριμμάτων από τους δημότες, ενώ παράλληλα να περιορίζεται η κλοπή υλικών.

"Mε την ανακύκλωση χαρτιού, όχι μόνο μειώνεται ο συνολικός όγκος των απορριμμάτων που οδηγούνται για ταφή, αλλά προκύπτουν άμεσα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη. Στόχος είναι η επέκταση της ανακύκλωσης σε όλα τα υλικά, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων με κοινωνικό και οικολογικό πρόσημο" δήλωσε ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ, Μιχάλης Γεράνης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΦΟΔΣΑ, η εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος ανακύκλωσης είναι απαραίτητη, διότι το έντυπο χαρτί δεν αποτελεί υλικό συσκευασίας και δεν πρέπει να καταλήγει στους μπλε κάδους της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. Το χαρτί πρέπει να συγκεντρώνεται σε ξεχωριστούς κάδους ώστε να μην υποβαθμίζεται η ποιότητά του και να είναι εφικτή η αποτελεσματική ανακύκλωσή του. Επιπλέον, η χωριστή συλλογή χαρτιού αποτελεί ένα βήμα προς την κατεύθυνση ικανοποίησης των απαιτήσεων του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ο οποίος προβλέπει τη συλλογή στην πηγή τουλάχιστον τεσσάρων ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, γυαλί, μέταλλο, πλαστικό).

 "Το Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Χαρτιού – Έντυπου Υλικού με διαλογή στην πηγή είναι συμπληρωματικό του συστήματος των μπλε κάδων ανακύκλωσης συσκευασιών , ενώ η χωριστή συλλογή χαρτιού θα αποτελέσει σημαντικό βήμα στη διαμόρφωση της συνείδησης του πολίτη ώστε σταδιακά να επιτευχθεί η διαλογή στην πηγή και για τα λοιπά ρεύματα ανακυκλώσιμων υλικών συμβάλλοντας δυναμικά στην επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης που απορρέουν τόσο από την ευρωπαϊκή όσο και από την ελληνική νομοθεσία" καταλήγει η ανακοίνωση του ΦΟΔΣΑ, σύμφωνα με την οποία η ανακύκλωση χαρτιού εντάσσεται στη γενικότερη υποχρέωση της χώρας για εκτροπή από την ταφή βιοαποδομήσιμων αποβλήτων.