ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

«Καθαρίζει» με κέρδη η βολιώτικη «Εύρηκα»

«Καθαρίζει» με κέρδη η βολιώτικη «Εύρηκα» - Κεντρική Εικόνα

Σταθερές πωλήσεις και κέρδη εμφανίζει, σε γενικές γραμμές, η Βολιώτικη εταιρεία προϊόντων καθαρισμού και εντομοκτόνων “Εύρηκα” που εδρεύει στην Ά ΒΙΠΕ Βόλου και απασχολεί συνολικά, ως όμιλος, 155 εργαζόμενους.

Σύμφωνα με τον ενοποιημένο ισολογισμό της, τα έσοδα της μητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της το περασμένο έτος μειώθηκαν ελαφρώς σε 60,91 εκατ. ευρώ, από 61,45 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας υστέρηση 0,9% (-0,54 εκατ. ευρώ) σε ετήσια βάση. 

Το 45,6% των εσόδων της (27,78 εκατ. ευρώ) προήλθε από πωλήσεις της ελληνικής μητρικής βιομηχανικής εταιρείας και το υπόλοιπο 54,4% (33,13 εκατ. ευρώ) από πωλήσεις των θυγατρικών της. 

Επίσης, το 39,3% των εσόδων της (23,95 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 60,7% (36,96 εκατ. ευρώ) από εμπορικές.

Ο όμιλος συμπίεσε κατά μία εκατοστιαία μονάδα το μεικτό του περιθώριο (στο 50% από 51% το 2016), γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 30,45 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 31,35 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-2,9% ή -0,90 εκατ. ευρώ).

Σύμφωνα με στοιχεία ερευνών αγοράς, που η επιχείρηση παρουσιάζει στην ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της για τη χρήση 2017, το έτος στην ελληνική αγορά απέσπασε μερίδια 69,4% (από 69,1%) στα λευκαντικά προϊόντα, 41,7% (από 39%) στα απορρυπαντικά τύπου Μασσαλίας, 13,3% (από 9,4%) στα απορρυπαντικά για μάλλινα είδη, 26% (από 24,7%) στα εντομοκτόνα-εντομοαπωθητικά και 8% (από 7,1%) στα προϊόντα με ενεργό χλώριο, όσον αφορά τις βασικές κατηγορίες των προϊόντων που παράγει και διαθέτει.

Η εταιρεία

Η Εύρηκα Ελλάς συστάθηκε ως Α.Ε. τον Σεπτέμβριο του 1977, προερχόμενη από μετατροπή εταιρείας που λειτουργούσε με τη νομική μορφή της Ε.Π.Ε. από το 1960. Η επιχείρηση πρωτοιδρύθηκε το 1959 στην Αμμόχωστο της Κύπρου από τον Ξάνθο Σαρρή, και καταστράφηκε ολοσχερώς το 1974 με την εισβολή των Τούρκων και την εγκατάλειψη της Αμμοχώστου.

Παράγει λευκαντικά και λοιπά απορρυπαντικά προϊόντα, αποσμητικά, απολυμαντικά, αποφρακτικά, εντομοκτόνα και συναφή προϊόντα καθαρισμού και οικιακής φροντίδας και υγιεινής. Επίσης, συνεργάζεται με διεθνείς οίκους, διαθέτοντας προϊόντα τους. Χρησιμοποιεί τα εμπορικά σήματα «Εύρηκα», «Topine», «Τικ Τακ», «Εύρηκα Μασσαλίας», «Famoso» και άλλα σήματα.

Το 2008 εξαγόρασε το 57,14% της κυπριακής εταιρείας Eureka και απέκτησε μέσω αυτής αντίστοιχο ποσοστό στην εταιρεία Zoulama Holdings, η οποία είχε εξαγοράσει το 2005 στη Ρουμανία την εταιρεία προϊόντων οικιακής φροντίδας και υγιεινής Interstar Chim, που δραστηριοποιείται και στην Ουκρανία.

Η εταιρεία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Νικ. Ξ. Σαρρή της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Το 2017, σε εταιρική βάση, απασχόλησε κατά μέσον όρο 155 εργαζόμενους, έναντι 157 το 2016. Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού-διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 4,49 εκατ. ευρώ, έναντι 4,34 εκατ. ευρώ το 2016. 

Για αμοιβές της διοίκησής της διέθετε 0,31 εκατ. ευρώ (0,27 εκατ. ευρώ το 2016). Το μέρισμα για τους μετόχους της από τα κέρδη της χρήσης 2017 ορίστηκε 0,12 εκατ. ευρώ. 

Κυριότεροι μέτοχοί της είναι η εταιρεία Wodoco Holdings, ο Αλκ. Ξ. Σαρρής, η εταιρεία NXS Holdings και η Ελενα Μ. Βαρνάβα.