ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ της Alpha Bank

Συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ της Alpha Bank - Κεντρική Εικόνα

Μετά τη λήξη της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank συγροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Βασίλειος Θ. Ράπανος, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.

Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Δημήτριος Π. Μαντζούνης, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Οι Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι κ.κ. Σπυρίδων Ν. Φιλάρετος, Αρτέμιος Χ. Θεοδωρίδης και Γεώργιος Κ. Αρώνης.

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Ο κ. Ευθύμιος Ο. Βιδάλης.

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ

Οι κ.κ. Jean L. Cheval και Ibrahim S. Dabdoub, η κυρία Carolyn G. Dittmeier και οι κ.κ. Richard R. Gildea, Shahzad A. Shahbaz και Jan A. Vanhevel.

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ,

O κ. Johannes Herman Frederik G. Umbgrove, ως εκπρόσωπος και δυνάμει υποδείξεως (διά της υπ’ αριθ. 50/16.4.2018 επιστολής) του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.