ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Την εξαγορά της εταιρείας ΚΑΡΜΑ ΙΚΕ ανακοίνωσε η ΕΛΒΕ

Συμφωνία Συνεργατικής Τράπεζας Θεσσαλίας - ΕΤΕπ ύψους 7,5 εκατ. για δάνεια σε 500 μικρές επιχειρήσεις - Κεντρική Εικόνα

Η εταιρεία ΕΛΒΕ ΑΕ ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε υπογραφή οριστικού συμβολαίου για την αγορά του 100% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας ΚΑΡΜΑ ΙΚΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ΚΑΡΜΑ ΙΚΕ λειτουργεί έναν φωτοβολταικό σταθμό ισχύος 492,42 Kwp.

Το τίμημα της μεταβίβασης ορίστηκε στο ποσό των 949.968 ευρώ.